Koncept og ide

Konceptet udgør fundamentet og kernen, der udgiver de kreative idéer og kampagner en rød tråd.

Stærke kreative idéer springer ud af et solidt koncept - idéer, der skaber opmærksomhed, effekt og resultater.

Sammen udgør koncept og ideerne et kraftfuldt redskab til at kommunikere budskaber på en målrettet og effektiv måde.